Friday, 14 October 2011

Llyfrgelloedd Gwynedd Libraries - Calon Cymuned

Helo bawb, Kelvin ydi fy enw i, ac rwyf yn gweithio i Cyngor Gwynedd fel Hyfforddai Proffesiynol Llythrennedd Gwybodaeth yn y Gwasanaeth Llyfrgell. Rwyf wedi canfod y cwrs yma o'm budd gan iddo gyflwyno syniadau newydd a ffres ar gyfer cynllunio gwasanaethau ar gyfer y dyfodol. Rwyf am ddefnyddio blog fel rhan o'm gwaith ar gyfer y cwrs i nodi ymgyrch newydd yr wyf wedi ddyfeisio sef Calon Cymuned.
-------------------------------------------------------------------------------
Hi everyone, my name's Kelvin and I work for Gwynedd Council as a Professional Trainee Information Literacy as part of the Library Service. I found this course to be beneficial by introducuing fresh new ideas in order to plan services for the future. I am going to create a blog as part of my work for this course to note the progress of a new campaign I have devised which is called At The Heart of the Community.

No comments:

Post a Comment